+420 771 207 171 info@talentinno.com

DE – Vízová podpora

Poskytneme Vám podporu ve všech oblastech imigračního práva a zaměstnávání zahraničních pracovníků v České republice.

Dovolte, abychom Vám krátce představili naše vízové služby, které Vám můžeme nabídnout se zaměřením na oblast dlouhodobých pracovních víz:

 

 

INBOUND VÍZA

SCHENGENSKÉ VÍZUM: Jedná se o vízum pro pobyt s maximální délkou 90 dnů.

 

DLOUHODOBÉ VÍZUM: Jedná se o vízum pro pobyt delší než 90 dnů. Existuje mnoho různých variant dlouhodobého víza a rozlišují se zejména podle účelu (důvodu) pobytu. Nejčastějšími důvody bývá sloučení rodiny, soužití partnerů, studium nebo podnikání.

 

DLOUHODOBÝ POBYT: Nejrozšířenější druh povolení k pobytu je určený osobám, které mají v plánu v České republice pobývat déle než jeden rok nebo osobám, které již v České republice bývají na základě dlouhodobého víza a mají v plánu prodloužit si délku pobytu.

 

PRACOVNÍ VÍZA: Zaměstnanecká karta, Modrá karta, povolení k zaměstnání vydané Úřadem práce, apod. Logicky se jedná o nejobvyklejší a zároveň nejdůležitější část naší vízové agendy.

 

TRVALÝ POBYT: Cizí státní příslušníci, kteří se v České republice usadili a chtějí zde trvale žít a splňují všechny zákonem stanovené podmínky, mohou podat žádost o tzv. trvalý pobyt.

 

PŘECHODNÝ POBYT: Toto potvrzení je vydáváno na základě žádosti občana EU nebo jeho rodinného příslušníka, který může být ze třetí země. Získá-li cizinec přechodný pobyt v ČR, je českou legislativou vnímán stejně jako občan EU.

 

 

VÍZA DO ZAHRANIČÍ

Jsme připraveni zajistit Vašemu managementu i zaměstnancům vízum na služební cestu do jakékoliv země. Nejvyhledávanějšími destinacemi pro obchodní účely jsou:

 

• USA
• Velká Británie
• Rusko
• Indie

• Kanada
• Malajsie

• Spojené arabské emiráty
a mnoho dalších..

 

 

OSTATNÍ SLUŽBY

REGISTRACE NA CIZINECKÉ POLICII: Osobní asistence je samozřejmostí

ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ: Zajistíme na základě plné moci

ŽÁDOST O RODNÉ ČÍSLO: Vyřídíme žádost za Vás

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ: Pomoc se změnou řidičského průkazu

 

Poskytujeme i další služby jako například registraci na úřadě Správy sociálního zabezpečení, Finančním úřadu, Úřadu práce, vyřízení zdravotního pojištění apod.

 

schreiben Sie uns

Kontakt

+420 771 207 171
+420 771 153 096

info@talentinno.com

Ovocný trh 568/17, 110 00 Prague 1
– Staré město, Czech Republic
Talentinno s.r.o.
IČO: 08026092
DIČ: CZ08026092

Firma je zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9462